Kúpkerékállítás

Kúpfogaskerék hajtás beállítása tusírfestékkel

Képek

A fogak érintkezési felületéből megállapítható, jól vannak-e a fogaskerekek beállítva. A kívánatos az, hogy a fogak felfekvő felülete mind a kúpkeréken, mind a tányérkeréken középen legyen. A felfekvési felület középtől kissé a fogtöve felé eltolódhat, mert kopásakor a felfekvési felület felfelé tolódik. A felfekvési rajzot a leírtak szerint vesszük fel.

A lehetséges felfekvési eseteket a következo ábrák szemléltetik. A következő kép a fogak felfekvési felületét ábrázolja a próbapadi bejáratás előtt,

01.jpg

míg itt a második képen a bejáratás után már megfigyelhető, hogy ugyanannak a tányérkerék fognak a felfekvési felülete nagyobb lett és eltolódott felfelé.

02.jpg

A fogaskerekek beállításánál a helyesbítést mindig a felfekvési felületek helyzete alapján végezzük. Ez megfigyelhető a kúpkeréken, vagy a tányérkeréken attól függően, hogy az olajjal felhígított anilinfestéket ecsettel a tányérkerékre vagy a kúpkerékre kenjük. Ha tányérkerék felfekvését akarjuk vizsgálni, a kúpkerékre kenjük a festéket és minden fogat mindkét oldalán bekenjük, de ha a tányérkerékre kenjük a festéket, akkor elegendő csak 5-6 fogat bekenni festékkel. A festés után mindig teljesen körbe kell forgatni a tányérkereket mindkét irányban, hogy a fogak mindkét oldalán a felfekvési felület látható legyen. Az ilyen beállításoknak különösen akkor van nagy jelentőségük, ha nem ismerjük pontosan, hogy a fogaskerekekhez milyen állítólemez és hézag szükséges. Ha a tányérkerék fogainak oldalán olyan felfekvési felületei láthatók, amikor csak egyféle hiba okozza a rossz felfekvést, pl. nagy- vagy kis holtjáték. A kúpkerék ilyen esetben nagyon közel vagy nagyon távol van a tányérkeréktől. A valóságban legtöbbször e hibából egyszerre kettő szokott jelentkezni.

03.jpg

 • Az iménti ábra A képe szerint a hézag nagy a tányér és a kúpkerék között, azért van a felfekvés a tányérkerékfog mindkét oldalán a fog külső felületénél. Ha a tányérkerekeket nem tudjuk kellő mértékben a kúpkerékhez állítani, akkor a kúpkereket az állító alátétek segítségével távolabb kell vinni a tányérkeréktől.
 • A kép B részén a tányérkerék fogainak belső felületén a fog lábrészén fekszik fel mindkét oldalon a tányérkerék, ami arra utal, hogy távolabb kell vinni a tányérkereket a kúpkeréktől. Ha ezáltal a fogak közti hézag túlságosan nagy lenne, akkor a hajtó kúpkereket közelebb kell állítani a tányérkerékhez (vékonyabb lemezek).
 • Az ábra C része, amikor a tányérkerék fogainak mindkét oldalán a felső élen fekszik fel a fog, az arra utal, hogy a kúpkereket közelebb kell állítani a tányérkerékhez. Ha ezáltal a fogak közti hézag csekély lenne, akkor a tányérkereket táv61abb kell állítani a kúpkeréktől.
 • Az ábra D része a tányérkeréken a fogtőnél való felfekvést ábrázolja mind a hajtó-, mind a hajtott oldalon. Ilyenkor a kúpkerék túl közel van a tányérkerékhez és el kell távolítani. Ha ezáltal a fogak közti hézag túlságosan nagy lenne, akkor a tányérkereket közelebb kell állítani a kúpkerékhez.

A valóságban azonban a legtöbb esetben a felfekvési felületek kettős hibára engednek következtetni. A 391. ábra szemlélteti ezeket a lehetséges felfekvési eseteket.

 • A képen a már bejáratott jó felfekvési felület látható a tányérkerék fogának, mind a hajtó, mind a hajtott oldalán. 04.jpg
 • A képen olyan helyzetet figyelhetünk meg, ahol a hajtó oldalon a fogak középpont felöli oldalán alul, míg a hátoldalon szintén a fog alsó részén van a felfekvési felület. Ez annak a jele, hogy közel van a tányérkerék a kúpkerékhez. 05.jpg
 • A képen a hajtó oldalon a fog külső és felső részén van a felfekvési felület, míg a hátoldalon szintén a fog felső, de a középpont felöli részén. Ez arra mutat, hogy a tányérkerék távol van a kúpkeréktől és vékonyabb lemez alkalmazásával közelebb kell állítani. 06.jpg
 • A képen, mind a hajtó,- mind a hajtott oldalon a felfekvési felület a fog felső és külső részén van, ami nagy hézagra utal, amit a tányérkerék állításával csökkenteni kell. 07.jpg
 • A képen mind a hajtó, mind a hajtott oldalon a felfekvés a fogtő részén, a fognak a középpont felőli részén van, ami annak a jele, hogy nincs meg a kellő hézag a tányérkerék és a kúpkerék között s a hézagot a tányérkerék állításával növelni kell. 08.jpg

Hasonlóan. kell eljárni akkor is, ha a tányérkereket festjük be és a kúpkerék felfekvését vizsgáljuk. A következő képek a kúpkerékről leolvasható nyomokat ábrázolják.

 • Az első képen a kúpkerék fogainak mindkét oldalán a felfekvés helyes, a hajtó oldalon (homorú oldal) a felfekvési felület eltolódik a kúpkerék nagyobb átmérője felé, míg a kúpkerék hátoldalán (domború oldal) a felfekvési felület eltolódik a kúpkerék kisebb átmérője felé. 09.jpg
 • A második képen a felfekvési felület a kúpkerék mindkét oldalán, a kúpkerék nagyobb átmérőjű részén van, ami arra utal, hogy nincs elég nagy hézag a kúp és tányérkerék között. A tányérkereket távolabb kell állítani a kúpkeréktől. 10.jpg
 • A harmadik képen a felfekvési felület a kúpkerék mindkét oldalán a kúpkerék kisebb átmérőjű részén van, ami arra utal, hogy nagy a hézag a tányér és kúpkerék között és a tányérkereket közelebb kell állítani a kúpkerékhez. 11.jpg
 • A negyedik képen a felfekvési felület a hajtó oldalon, a nagyobb átmérőjű oldalon, míg a hátoldalon a kisebb átmérőjű oldalon van. Ez arra utal, hogy a kúpkerék túl közel van a tányérkerékhez. A kúpkereket távolabb kell állítani a tányérkeréktől. A beállításnál keletkező túlságosan megnövekedett foghézagot a tányérkeréknek a kúpkerékhez való közelítésévei csökkenthetjük. 12.jpg
 • Az ötödik képen a felfekvő felület a hajtó oldalon a kúpkerék kisebb átmérőjű oldalán, míg a hátoldalon a nagyobb átmérőjű oldalán van. Ez arra utal, hogy a kúpkerék túlságosan távol van a tányérkeréktől. A kúpkereket közelebb kell állítani a tányérkerékhez. Ha ez a tányérkerék miatt nem lehetséges vagy a beállítás után túlságosan kicsi lenne a hézag a tányérkerék és a kúpkerék között, a tányérkereket távolabb kell állítani a kúpkeréktől. 13.jpg

A beállításoknál minden próba után le kell mosni a festéket és addig kell a beállításokat végezni, amíg a megfelelő felfekvési felületet meg nem kapjuk.